oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

okładka Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek.

Książkę wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.

Opracowanie omawia w szczególności:

  • - tworzenie i rejestrację DPS,
  • - potrzeby bytowe w DPS,
  • - realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,
  • - zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,
  • - personel i wolontariat w DPS,
  • - dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Przejdź do księgarni internetowej

Wydawnictwo Difin, www.ksiegarnia.difin.pl, cena: 45 zł