oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

okładkaPrezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szczególności:

  • - wyjaśnili istotę uzależnienia,
  • - przedstawili wybrane problemy, na jakie może napotkać pracownik socjalny w pracy z uzależnioną osobą i jej rodziną,
  • - opisali profilaktykę uzależnień - jako przykład usług socjalnych.

Wydawnictwo Difin, www.ksiegarnia.difin.pl, cena: 62 zł

Przejdź do księgarni internetowej