oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w interpretacji przepisów o pomocy społecznej i podpowiada specjalistom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak dobrze stosować te przepisy.

 

Opracowanie uwzględnia nowelizację ustawy o pomocy społecznej - ustawę z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

 

W jedynej tego typu publikacji eksperci z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udzielają odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jak postąpić w sytuacji, gdy o zasiłek stały ubiega się każdy z małżonków?
  • czy prawo do zasiłku stałego przechodzi na spadkobierców?
  • jaki jest tryb przyznawania i wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego?
  • na jak długo wydaje się decyzję administracyjną o przyznaniu wynagrodzenia opiekunowi?
  • która gmina jest właściwa do wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd?
  • jak postąpić w przypadku odmowy podpisania rodzinnego wywiadu środowiskowego?
  • czy można wydać decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej na czas określony?

 

Pobierz dokładny spis treści: http://www.dps.pl/home_new/index.php?rob=extra&id=653

 

Autorzy książki:

 

Marcin Chrapek - prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współtwórca ustawy o pomocy społecznej, licznych nowelizacji do ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników pomocy społecznej.

Katarzyna Słoma - specjalista w Wydziale Prawnym Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od lat zajmuje się problematyką pomocy społecznej, z ramienia rządu uczestniczyła w pracach nad wszystkimi nowelizacjami ustawy o pomocy społecznej.

Anna Łukasiewicz - specjalista Wydziału Prawnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Małgorzata Szrajda - specjalista Wydziału Prawnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cena: 99 zł

Cena specjalna: 79 złotych, przy spełnieniu określonych warunków, stan na VI 2010 - zobacz: http://p.infor.pl/promocja-infor/rb/20100422/index_zamowienie_102421.html

 

Możliwość zamówienia on-line: http://www.sklep.infor.pl/pd/pc,319115/pomoc-spoleczna-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html