oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz Czwarte wydanie najbardziej kompetentnego i obszernego polskiego słownika języka migowego. Wyrocznia dla tych, którzy pracują z osobami głuchymi i głuchoniemymi. Na jego podstawie powstała też wersja video kursu języka migowego - dostępna w firmie DYDAKTA, ul. Radziwie 13, 01-164 Warszawa, tel./fax 0-22 837 89 63 (3 stopnie nauczania, 1500 znaków migowych w dialogach).