oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

(aut. Waldemar Pławski /kap - PAP 10.05.2008; dps.pl 27.05.2008)

 

Nakładem wydawnictwa Komitetu Prognoz Polska 2000plus przy Prezydium PAN ukazała się książka "Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania". Zawiera 12 rozdziałów poświęconych problemom związanym ze starzeniem się ludności, przy czym są to głównie opracowania eksperckie na temat polskich seniorów w przyszłości, perspektyw zdrowotnych starszej populacji, ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych, aktywności zawodowej, korzystania z Internetu, warunków życia i warunków mieszkaniowych osób starszych, edukacji, aktywności kulturalnej i rekreacji.

 

Jak piszą we wprowadzeniu redaktorzy tomu (zespół redakcyjny pod kierownictwem Andrzeja Karpińskiego i Antoniego Rajkiewicza) odsetek ludności w wieku emerytalnym wzrośnie w Europie do roku 2050 z 27 do 51 proc. W Polsce udział tej grupy w całej populacji kraju już w roku 2002 przekroczył 14 proc., co jest poziomem uznawanym za granicę zaliczania krajów do grupy starzejących się społeczeństw.

Z prognoz demograficznych wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie w naszym kraju z 5,9 mln (rok 2005) do co najmniej 9,6 mln w 2030 roku, czyli z 15,4 proc. ogólnej ludności Polski do 26,9 proc. "Ani jednak ta skala wzrostu populacji, ani jej przyrost o co najmniej 3,7 mld w ciągu najbliższego dwudziestolecia nie stanowi przedmiotu zainteresowania władz publicznych(...). W tej sytuacji Prezydium Komitetu uznało za celowe, aby Komitet przygotował i rozpatrzył ekspertyzę obejmującą prognozy strukturalne i ich konsekwencje oraz propozycje przedsięwzięć związanych z usytuowaniem zbliżającej się do 10 milionów w 2030 roku populacji ludzi w podeszłym wieku w naszym kraju" - napisano w opracowaniu.

 

Książka pokazuje szeroki zakres problemów, formułuje problemy badawcze, stawia pytania i udziela na niektóre z nich odpowiedzi. Opracowania ekspertów uzupełnia Memoriał Komitetu Prognoz dla najwyższych władz RP w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku. W aneksie zamieszczono także fragmenty japońskiego raportu "Rola badań i technologii w starzejącym się społeczeństwie ze zmniejszająca się liczbą dzieci".