oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

(aut. Dashofer; dps.pl 22.09.2007)


Oficjalna strona książki i składanie zamówień...


Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej - pod redakcją Lucyny Balcerak i Anity Majchrowskiej

Praktyczny poradnik przeznaczony dla pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego oraz innych osób aktywnie działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Format: A5
Liczba stron: ok. 300
ISBN: 978-83-7537-056-0
Cena: 199.00 zł
Aktualizacja: 99.00 zł

Tematyka:

Fachowy i praktyczny poradnik, stanowiący kompendium wiedzy z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zawierający gotowe narzędzia: formularze, wnioski, projekty socjalne, scenariusze zajęć dla WTZ przydane w codziennej pracy pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego oraz innych osób aktywnie działających na rzecz osób niepełnosprawnych!

Poradnik w formie segregatora wymiennokartkowego omawiający najważniejsze zagadnienia dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym:

 • Jak interpretować przepisy prawne i jakie wynikają z nich zadania dla placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych?
 • Jak efektywnie współpracować z osobą niepełnosprawną i jej rodziną?
 • Jak zorganizować czas wolny i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych?
 • Jak zmobilizować społeczność lokalną do działań na rzecz osób niepełnosprawnych?
 • Jak pomóc osobom niepełnosprawnym na rynku pracy?
 • Jak przygotować projekt, wypełnić wniosek i rozliczyć dotację z funduszy unijnych?
 • Jak uniknąć problemów przy realizacji projektów współfinansowanych z UE?
 • Jak przygotować sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania środków PFRON?
 • Jak skutecznie zaktywizować dziecko niepełnosprawne w społeczności szkolnej?
 • Jak stosować w praktyce metody i formy edukacji oraz rewalidacji dzieci niepełnosprawnych?
 • Jak założyć i prowadzić fundację bądź stowarzyszenie w Polsce?
 • Jak nawiązać i utrzymać współpracę z organizacją pozarządową?

Korzyści z publikacji:

 • regularny dopływ fachowej wiedzy - co 10 tygodni otrzymują Państwo aktualizację tematów poruszanych w poradniku!
 • gotowe narzędzia przydatne w codziennej pracy: obowiązujące formularze, wzory wniosków o dotację, schematy wywiadu środowiskowego, scenariusze zajęć dla WTZ i przedszkoli!
 • przykładowe projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych!
 • innowacyjne modele i narzędzia stosowane w pracy z klientem niepełnosprawnym!
 • praktyczne wskazówki i gotowe recepty praktyków!

Serwis aktualizacyjny:

Publikacja aktualizowana jest pięć razy w roku, każda aktualizacja liczy ok. 110 stron. Koszt aktualizacji - 99 zł

Autorzy:

Publikacja opracowana przez zespół autorów pod redakcją Lucyny Balcerak i Anity Majchrowskiej - praktyków - z ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń, fundacji Fuga Mundi, specjalistów - psychologów, terapeutów, ekspertów w zakresie funduszy unijnych i środków z PFRON, ekspertów ds. edukacji, pedagogów.

Spis treści:

1. PRZEWODNIK
1.1. Spis treści
1.2. Wykaz autorów
1.3. Objaśnienia piktogramów
1.4. Wykaz literatury cytowanej i zalecanej
1.5. Adresy i telefony do instytucji wspomagających i alarmowych
1.6. Adresy internetowe przydatne osobom niepełnosprawnym
1.7. Kalendarium dni związanych z niepełnosprawnością
1.8. Aktualności

2. ZAGADNIENIA PRAWNE
2.1. Wykaz aktów prawnych
2.2. Dokumenty krajowe i międzynarodowe
2.3. Oparcie społeczne w ustawie o pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
2.4. System świadczeń rodzinnych a osoby niepełnosprawne

3. PRACA Z KLIENTEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
3.1. Charakterystyka pracy socjalnej z klientem niepełnosprawnym
3.2. Praca z klientem niepełnosprawnym - konteksty psychologiczne

4. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I FORMY REHABILITACJI
4.1. Informacje ogólne
4.2. Niepełnosprawność fizyczna
4.3. Niepełnosprawność sensoryczna
4.4. Niepełnosprawność psychiczna
4.5. Niepełnosprawność złożona

5. PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Domy pomocy społecznej
5.3. Środowiskowy dom samopomocy

6. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6.1. Rehabilitacja społeczna
6.2. Warsztaty terapii zajęciowej
6.3. Przykładowe projekty aktywizacji społecznej

7. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7.1. Informacje ogólne
7.2. Uprawnienia osób niepełnosprawnych
7.3. Obowiązki i uprawnienia pracodawców
7.4. Formy zatrudnienia

8. EDUKACJA
8.1. Wczesna pomoc i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością
8.2. Szkolnictwo integracyjne
8.3. Szkolnictwo specjalne

9. POLITYKA FINANSOWA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9.1. Fundusze europejskie
9.2. Krajowe źródła wsparcia finansowego

10. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
10.1. Zasady działania organizacji pozarządowych
10.2. Charakterystyka organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
początek strony

Materiały aktualizacyjne przesyłane będą do pisemnego odwołania