oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

Ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Stetten (Niemcy) jest na tyle duży i doświadczony, by poza działalnością opiekuńczą robić coś jeszcze. To "coś" to choćby regularne wydawnictwa, które wzbogacają biblioteczkę zainteresowanych problematyką niepełnosprawności czy polityki społecznej.

Książka jest co prawda niewielka i dostępna tylko w oryginale, ale komu to nie przeszkadza, zyska lekturę wzbogacającą o zupełnie nowe doświadczenia. "Wurzeln..." reprezentuje bowiem podejście bliskie kościołowi ewangelickiemu i kościołowi w ogóle. Nie może być jednak inaczej, gdy już sami autorzy pełnią w niemieckim kościele ewangelickim istotne funkcje. Nie jest to jednak wizja jednostronna. Mamy więc spojrzenie na historię podejścia do niepełnosprawności intelektualnej ze strony teologii, ale i pedagogiki specjalnej.

Duży nacisk położony jest na wskazanie chrześcijańskich korzeni (zresztą tytułowych) pedagogiki specjalnej. Zwolennicy innej wizji powinni przypomnieć sobie, że osobami upośledzonymi jeszcze w XIX wieku zajmował się przede wszystkim kościół. Do dziś jego osiągnięcia są niepodważalne. Co prawda omawiana książka skupia się na terytorium Niemiec, ale i w tym wypadku żaden kraj nie ma się z Niemcami co porównywać.

W końcu mamy w publikacji podejście współczesne. Kościół ewangelicki w Niemczech jest głęboko osadzony w myśli teologicznej, ale - zapewniam - nie odrywa się od rzeczywistości i doskonale zdaje sobie sprawę ze specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dodatkiem do książki są deklaracje tworzone podczas odbywających się regularnie międzynarodowych konferencji na temat osób niepełnosprawnych (w Bad Boll i Görlitz).

Atutem książki jest też język. Czyta się ją dobrze. Trochę jak kazanie dobrego duszpasterza...

O książce:

stron 128, Diakonie Stetten 2004, ISBN 3-00-013846-3