oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

okładka Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi.
  

"(...) pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy rodzinni mogą znaleźć w publikacji komentarze do aktów prawnych i bezpośrednie wskazówki, jak należy postępować, gdy konieczna jest pomoc. Trudności tkwią w tym, że w Polsce zachodzą szybkie zmiany związane z pracą socjalną i opieką społeczną, zrozumienie ich nie jest łatwe, wymaga znajomości zagadnień prawnych, medycznych, demograficznych i środowiskowych. W książce zainteresowani mogą na ten temat znaleźć wiele informacji i podpowiedzi w zakresie pracy socjalnej." prof. zw. dr hab. Ludwik Malinowski
  

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin SA (www.ksiegarnia.difin.pl)i jest do nabycia w księgarni internetowej.