oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
"Praktyka pracy socjalnej"
Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi.
czytaj dalej
"Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?"
Książka uczy jak krok po kroku zorganizować i przeprowadzić warsztaty aktywizacji intelektualnej seniorów oraz zawiera gotowe scenariusze różnorodnych zajęć z tego zakresu.
czytaj dalej
"Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha"
Autorzy opisali trud pracy, przedstawili wachlarz problemów, podsumowali niedogodności, które są codziennością w pracy pracownika pomocy społecznej. A przede wszystkim poszukali odpowiedzi na pytanie o zagrożenia które towarzyszą podczas pracy na rzecz klientów. Zastanowili się również co wpływa na brak bezpieczeństwa w pracy i jak można ten stan rzeczy poprawić.
czytaj dalej
Domy Pomocy Społecznej. Organizacja i funkcjonowanie.
Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej.
czytaj dalej
Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego
Pracownik socjalny powinien legitymować się szerokim wachlarzem kompetencji, od wiedzy począwszy na różnego rodzaju umiejętnościach społecznych skończywszy. Kompetencje mediacyjne jest to jeden z aspektów, który jest niezbędny w profesji pracownika socjalnego.
czytaj dalej
Psychologia dla służb społecznych
Książka obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi.
czytaj dalej
Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć.
Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć.
czytaj dalej
Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną
Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.
czytaj dalej
Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie
Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek.
czytaj dalej
Erving Goffman - Instytucje totalne
Instytucje totalne, czyli zamknięte światy – takie jak więzienia, klasztory, internaty czy chociażby domy opieki – nie potrzebują murów czy drutów kolczastych, by odizolować nas od świata zewnętrznego.
czytaj dalej
Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności
Praca zbiorowa pod naukową redakcją Agnieszki Żyty, wydana w styczniu 2010 r. przez wydawnictwo Akapit Toruń, otwiera cykl czterech książek pod wspólnym podtytułem: "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji".
czytaj dalej
Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach - wybrane zagadnienia
Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w interpretacji przepisów o pomocy społecznej i podpowiada specjalistom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak dobrze stosować te przepisy. Promocja cenowa na specjalnych warunkach (stan: VI 2010)
czytaj dalej
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
Wydawnictwo Presscom proponuje swoją nową książkę poświęconą zmianom w Ustawie o pracownikach samorządowych. W książce sporo przydatnych wskazówek i interpretacji, a także podpowiedzi, jak stworzyć na podstawie Ustawy własne przepisy wewnętrzne…
czytaj dalej
Janusz Świtaj - 12 oddechów na minutę
Sparaliżowany od 16 lat 33-letni Janusz Świtaj z Jastrzębia-Zdroju zaprezentował swoją książkę "12 oddechów na minutę". Pisał ją przez ostatnie siedem lat, uderzając w klawiaturę komputera trzymanym w ustach ołówkiem.
czytaj dalej
Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa
Ta książka to 12 rozdziałów poświęconych problemom związanym ze starzeniem się ludności...
czytaj dalej
Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej
Praktyczny poradnik przeznaczony dla pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego oraz innych osób aktywnie działających na rzecz osób niepełnosprawnych
czytaj dalej
Anna Dymna, jakiej nie znacie
Rozmowa z WOJCIECHEM SZCZAWIŃSKIM – dziennikarzem, autorem książki "Warto mimo wszystko" (Dziennik Zachodni)
czytaj dalej
Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji
To długo oczekiwane, pierwsze w Polsce tłumaczenie liczącej ponad 450 stron (formatu B5) pracy zbiorowej autorstwa 52 specjalistów z całego świata...
czytaj dalej
Korzenie europejskiej pedagogiki specjalnej w chrześcijaństwie
Książka wzbogacającą o zupełnie nowe doświadczenia. "Wurzeln..." reprezentuje bowiem podejście bliskie kościołowi ewangelickiemu i kościołowi w ogóle...
czytaj dalej
Carole Sutton - Psychologia dla pracowników socjalnych
Celem niniejszej książki jest analiza sposobów, dzięki którym psychologia może nie tylko wzbogacić praktyczną realizację zadań pracy socjalnej i na rzecz społeczności lokalnej, ale też sama może skorzystać z dorobku tej dziedziny...
czytaj dalej
Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna - wymiar polski i europejski
W książce zgromadzono 25 artykułów autorów polskich i obcych koncentrujących się na szeroko rozumianych problemach pracy socjalnej i prezentujących na ogół wysoki poziom merytoryczny.
czytaj dalej
Cela. Odpowiedź na zespół Downa
Książka szerzej analizuje zagadnienie życia z dzieckiem i życia dziecka z zespołem Downa. Może być tym bardziej interesująca, że pisana jest na podstawie własnego doświadczenia...
czytaj dalej
Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń
Pragniemy Państwu przedstawić pierwszą na rynku wydawniczym pozycję w całości poświęconą wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji dzieci zwłaszcza z wadami rozwojowymi na podłożu genetycznym...
czytaj dalej
Za pięć dwunasta
Książka ta nosi podtytuł "Techniki efektywnego zarządzania czasem, organizacji pracy indywidualnej i zespołowej". Odzwierciedla on prawdziwe cele autorów...
czytaj dalej
Słownik języka migowego
Czwarte wydanie najbardziej kompetentnego i obszernego polskiego słownika języka migowego. Wyrocznia dla tych, którzy pracują z osobami głuchymi i głuchoniemymi. Na jego podstawie powstała też wersja video kursu języka migowego...
czytaj dalej
Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci
Co prawda, książka ta skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się moralnymi aspektami pomocy medycznej, ale z większością zjawisk w niej omawianych mamy też do czynienia w domach pomocy społecznej.
czytaj dalej
Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej
Książka pozwala wyobrazić sobie zadania pracownika socjalnego w stosunkowo bliskiej (prawdopodobnie) przyszłości, gdy Polska znajdzie się w gronie krajów Unii Europejskiej.
czytaj dalej
Künstler Oasen aus Stetten
Ta zaledwie 60-stronnicowa, pięknie wydana książeczka jest właściwie aktualnym katalogiem wystawowym bodaj najsłynniejszej pracowni artystycznej działającej przy Diakonie Stetten...
czytaj dalej
Psychologia społeczna. Teoria i praktyka Hanna Hamer
Autorka zaprasza w pasjonująca podróż do świata psychologii społecznej. Dzięki interdyscyplinarnemu i trafiającemu w sedno ujęciu książka pozwala zrozumieć wiele zagadnień. Autorka kładzie duży nacisk na połączenie wiedzy z praktyką i w swoim...
czytaj dalej
Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka
Fragment książki: "W rodzinie wszyscy na siebie wpływają i są powiązani siatką wzajemnych oddziaływań. Nadpobudliwość dziecka ma negatywny wpływ na relacje między rodzicami. Zdarza się, że rodzice bardzo często się kłócą i wzajemnie oskarżają o...
czytaj dalej
Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje Henryk Gasiul
Teorie są uporządkowane według zasady od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech), poprzez znaczenie sytuacji w kształtowaniu osobowości (sytuacjonizm jako przeciwwaga teorii cech) do właściwości podmiotu...
czytaj dalej
Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie Nina Ogińska-Bulik
Omówione w książce badania dotyczą 14 różnych zawodów zaliczanych do usług społecznych. Poziom stresogenności tych zawodów jest różny, zaś konsekwencje spostrzeganego stresu zawodowego, sprowadzające się głównie do skutków zdrowotnych i objawów...
czytaj dalej
Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi Hanna Hamer
Książka jest efektem doświadczeń autorki m.in. z zakresu praktyki psychoterapeutycznej i rodzicielskiej. Jest przeznaczona dla znękanych rodziców, którym zależy na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, i dla młodzieży, która chciałaby...
czytaj dalej
Ja i grupa. Trening dla uczniów Justyna Święcicka
Publikacja zawiera zestaw zabaw i gier, które pomagają stworzyć przyjazny klimat w grupie, rozwijają umiejętności społeczne i kreatywność uczestników. Można ze­stawiać je w dowolny sposób zależnie od wielkości grupy i inwencji prowadzącego....
czytaj dalej
Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka Stanisław Kozak
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród...
czytaj dalej
Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński
W publikacji autor wykorzystuje wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy naukowej i zawodowej, przede wszystkim jako biegłego sądowego i psychologa. W syntetycznym opracowaniu podejmuje liczne tematy związane z psychologicznymi i prawnymi...
czytaj dalej
Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych Andrzej Lipczyński
W książce przedstawione zostały sposoby prowadzenia interwencji w sytuacjach kryzysowych przez osoby, które z racji swojego zawodu nie mają profesjonalnego przygotowania do tego typu działań. Nie są psychologami, a powinni zdobyć podstawową...
czytaj dalej
Osobowość, stres a zdrowie Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Treść książki koncentruje się na problemach dotyczących stresu i radzenia sobie ze stresem oraz związanych z tym konsekwencji dla zdrowia człowieka. Główne przesłanie książki sprowadza się do pokazania zdrowia jako wartości z jednej strony...
czytaj dalej
Sugestia, manipulacja, hipnoza Andrzej Augustynek
Potężny wpływ sugestii i hipnozy na psychikę człowieka nie jest mitem, lecz faktem naukowym. Podobnie z manipulacją. I właśnie ze względu na ich siłę działania należy stosować je bardzo ostrożnie, etycznie, a przede wszystkim kompetentnie. W...
czytaj dalej
Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.)
Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w gru­pie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Diagnoza tych...
czytaj dalej
Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja Lucyna Golińska
W książce przedstawiono koncepcje powstawania pracoholizmu, osobowościowe i temperamentalne czynniki wpływające na pracoholizm, mechanizmy sprzyjające uzależnieniu od pracy. Autorka opisuje także różne formy pracoholizmu i ich konsekwencje dla...
czytaj dalej
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Anna Lubrańska
Kluczowe myśli książki skupione zostały wokół następującej problematyki: - znaczenie pracy w życiu człowieka, - sytuacje trudne i zjawiska dysfunkcjonalne w środowisku pracy (m.in. stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm), -...
czytaj dalej
Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę Andrzej Augustynek
Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakultatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku...
czytaj dalej
Psychologia bólu Lilia Suchocka
Problematykę psychologii bólu podjętą w tej książce można określić jako wieloaspektową, wielowymiarową i wielodyscyplinarną. Dla autorki ważne jest ogarnięcie możliwie jak najszerszego zakresu czynników i mechanizmów współtowarzyszących temu...
czytaj dalej
Obraz ciała-obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym Anna Brytek-Matera
Ciało stało się obecnie najważniejszym atrybutem kobiety. Idealne – posiada smukłą talię, nieskazitelną skórę, długie nogi oraz duży biust. Uprzedmiotowienie ciała powoduje przesunięcie uwagi z osiągnięć i wyników na wygląd i...
czytaj dalej
Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania Maciej Karwowski
Książka prezentuje kilka studiów badawczych, w trakcie których konstruowane były narzędzia do pomiaru postrzeganego klimatu panującego w szkole, pracy, opisywane były też uwarunkowania tejże percepcji. Po przeczytaniu pracy nauczyciel, ale i...
czytaj dalej
Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum Agnieszka Iłendo-Milewska
Dlaczego nauczyciele i rodzice mają problem z młodzieżą w wieku gimnazjalnym? Jakie jest podłoże tych problemów i jakie czynniki wpływają najczęściej na dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum? Autorka stworzyła swoisty przewodnik dla nauczycieli...
czytaj dalej