oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szkolenia OKZ CREATOR na lipiec 2018

 

(OKZ CREATOR; dps.pl 13.07.2018)

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych w Łebie.
Uczestnicy mogą przyjechać wraz osobami towarzyszącymi (rodziną) i skorzystać z hotelu na preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez Ośrodek.

Harmonogram szkoleń (link do pełnej oferty)


WARSZTATY RODO - Ochrona danych osobowych po nowelizacji


Program szkolenia:

 1. Ochrona danych osobowych - wstęp do tematu
 2.  Zakres reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, wynikające z RODO
 3.  Obowiązki administratorów danych osobowych i osób przetwarzających dane osobowe po nowelizacji
 4.  Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą
 5.  Inspektor ochrony danych
 6.  Odpowiedzialność administracyjna i cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 7.  Audyt - od czego zacząć opracowywanie dokumentacji RODO
  1.  planowanie procesu wdrożenia RODO
  2.  rola audytu w procesie wdrożenia RODO
  3.  ćwiczenia praktyczne z opracowywania audytu
 8.  Klauzule informacyjne jako podstawowy obowiązek administratora danych
  1.  podstawowe cele klauzuli informacyjnej
  2.  zasady opracowywania klauzuli informacyjnej
  3.  ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu klauzul informacyjnych
 9.  Zasady zabezpieczenia danych osobowych
  1.  omówienie podstaw prawnych i konieczności zabezpieczania danych
  2.  wskazanie typowych przykładów zabezpieczeń
  3.  omówienie metod i zasad zabezpieczenia danych na przykładach indywidualnych uczestników warsztatów
 10.  Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  1.  omówienie podstaw prawnych i konieczności formalizowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  2.  ćwiczenia z opracowywania upoważnień
 11.  Umowa powierzenia przetwarzania danych
  1.  podstawy prawne i charakter prawny - omówienie
  2.  przykłady zastosowań, faktyczne cele, korzyści i zagrożenia
  3.  przykłady dla danego typu działalności i wskazanie typowych, funkcjonalnych rozwiązań
  4.  ćwiczenia polegające na stworzeniu wzorców umów przez uczestników warsztatów
 12.  Polityka bezpieczeństwa, certyfikacja, inna przydatna dokumentacja
  1.  omówienie charakterstyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia
  2.  wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji
  3.  wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji
  4.  ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 13.  Polityka postępowania na wypadek naruszeń
  1.  omówienie charakterstyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia
  2.  wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji
  3.  wskazanie metod przygotowywania bieżącej obsługi dokumentacji
  4.  ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki postępowania na wypadek naruszeń

Termin:16-18 lipca 2018
Miejsce: Łeba - Hotel Wodnik
cena: 1 600 zł
Zapisy do 6 lipca!
 
 
Szczegółowy program merytoryczny do pobrania
Pobierz
 
Karta zgłoszeniowa do pobrania:
Pobierz


Obsługa klienta z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi

 1.  Zaburzenia lękowo i wahania nastroju:
  1.  objawy depresyjne i lękowe
  2.  czynniki etiologiczne zaburzeń lękowych
 2.  Zaburzenia lękowo-depresyjne - gdzie kierować osoby potrzebujące?
  1.  lekarze specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, lekarz rodzinny, psychiatra.
 3.  Rodzaje zaburzeń lękowych: fobie, lęk ogólny, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD.
 4.  Leczenie niefarmakologiczne i szpitalne zaburzeń lękowych:
  1.  leczenie psychoterapeutyczne
  2.  przymysowa hospitalizacja
 5.  Obraz kliniczny i rodzaje depresji.
 6.  Przyczyny występowania objawów depresyjnych.
 7.  Rozpoznawanie epizodu depresji oraz metody jej leczenia.
 8.  Jak przekonać chorego do podjęcia leczenia?
 9.  Nawiązanie kontaktu i metody motywowania osób i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.
 10.  Profesjonalne i samopomocowe formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Termin:16-18 lipca 2018
Miejsce: Łeba - Hotel Wodnik
cena:1 600 zł
Zapisy do 6 lipca!

Szczegółowy program merytoryczny do pobrania
Pobierz
 
Karta zgłoszeniowa do pobrania:
Pobierz

 


 

Trening Kompetencji Społecznych, czyli jak polepszyć relacje z klientem i w zespole pracowniczym


Program szkolenia:

 1. Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji - trening umiejętności.
 2.  Style komunikowania się - test.
 3.  Teoria asertywności, wyrażenia i zachowania agresywne, pasywne (uległe), asertywne. Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
 4.  Oddzielanie informacji od emocji. Rozpoznawanie wyrażanych uczuć. Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej. Przełamywanie barier. Parafrazowanie.
 5.  Asertywny monolog wewnętrzny. Mówienie "NIE". Prawa człowieka wg. Herberta Fensterheima. Obrona swoich praw - granic. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.
 6.  Wyrażanie własnych opinii i przekonań - jak we właściwy sposób wyrażać swoje uczucia. Dynamika uczuć. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Zakłopotanie. Wyrażanie gniewu.
 7.  Asertywne przyjmowanie ocen. Przyjmowanie krytyki. Przyjmowanie pochwał. Reagowanie na krytykę i atak. Krytyka oceniająca działanie a nie osobę.
 8.  Mapa asertywności - test.
 9.  Bycie autentycznym - fundament poczucia bycia asertywnym. Elementy budowania własnej wartości.
 10.  Moje postępy w pracy nad asertywnością - trening asertwyności. Analiza realnych działań. Konflikt i sytuacje trudne. Fazy konfliktu. Działania w sytuacji konfliktu. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Korzystanie z zasobów osobistych w sytuacjach kryzysu.
 11.  Motywowanie. Skuteczne techniki motywowania innych. Podnoszenie motywacji własnej.

 

Termin I: 16-18 lipca 2018

Miejsce: Łeba - Hotel Wodnik

cena:1 600 zł

Zapisy do 6 lipca!

Termin II: 27-29 sierpnia 2018

Miejsce:Łeba

cena: 1 600 zł

Szczegółowy program merytoryczny do pobrania
Pobierz
 
Karta zgłoszeniowa do pobrania:
Pobierz


 

Kontakt:

 
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej.: Ed. VII. 43200-34/p.n./2005 oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
Plac Wolności 12/201 
91-415 Łódź
Telefon: 42 632 25 91
Faks: 42 632 25 92
Telefon komórkowy: 790 38 38 39
biuro@creator.edu.pl