oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. DPS Gorzyce/Dps.pl 18.05.2017)
 
Pojęcie godności jest fundamentalne. Nie zanika wraz z wiekiem, chorobą czy utratą sprawności człowieka. Godność osoby starszej przebywającej w domu pomocy społecznej, troska o jej dobrostan i wsparcie społeczne była tematem konferencji zorganizowanej w dniu 16 maja 2017r. w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek.

 

Konferencję rozpoczęto mszą św. odprawioną w kaplicy Domu. Mszy św. przewodniczył Dziekan Dekanatu Gorzyckiego – ks. Witold Tatarczyk. Słowo  do uczestników konferencji skierował również ks. Pastor Karol Macura -  proboszcz parafii ewangelicko - augsburskiej w Drogomyślu, nadając Mszy św. wymiaru ekumenicznego.

 

W sali widowiskowej Domu zebrali się uczestnicy konferencji – organizatorzy pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego: dyrektorzy domów pomocy społecznej wraz ze swoimi pracownikami, dyrektorzy PCPR, kierownicy placówek pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego. Konferencję  swoją obecnością zaszczycili: Jan Chrząszcz Wicewojewoda Śląski, Ireneusz Serwotka Starosta Wodzisławski, Ewa Niewiara dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W konferencji uczestniczyła również odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną członkini zarządu powiatu Janina Chlebik-Turek oraz Irena Obiegły dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

 

Dyrektor Domu Ryszard Paweł Nawrocki powitał przybyłych gości i uczestników konferencji. Słowo wstępne wygłosił Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski. Konferencje otworzył Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski.

 

Część merytoryczna konferencji składała się z trzech prezentacji i wykładu. Irena Obiegły  przedstawiła działania PCPR w zakresie współpracy z domami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Następnie Maria Janeta – zastępca dyrektora Domu zaprezentowała  jak Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach świadczy usługi swoim mieszkańcom, chroni ich godność. Trzecia prezentacja, którą przedstawiła Ewa Niewiara, dotyczyła działań w obszarze pomocy społecznej i  wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w domach pomocy społecznej oraz placówkach  dla osób niepełnosprawnych.

 

Konferencję zakończył wykład dr. hab. Marka Rembierza – pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego pt. „Godność osoby starszej przebywającej w domu pomocy społecznej, troska o jej dobrostan i wsparcie społeczne. Inspiracje refleksją etyczną Karola Wojtyły – św. Papieża Jana Pawła II”.