oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" z Łodzi

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 25.06.2007)

Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" z Łodzi powstał w 2006 roku. To placówka pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 18-29 lat mająca na celu przygotowanie osób cierpiących z powodu choroby psychicznej do możliwie jak najpełniejszego życia w społeczeństwie. "Przystań" czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00. Zajęcia odbywają się od 10.00 do 16.00.

Oferta ŚDS "Przystań" obejmuje:

 • arteterapię
 • muzykoterapię
 • trening umiejętności społecznych
 • terapię zajęciową
 • rehabilitację ruchową
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia sportowe
 • klub aktywnego poszukiwania pracy
 • konsultacje psychologiczne, lekarskie i z pracownikiem socjalnym
 • obiad

Osoby chętne do korzystania z oferty "Przystani" powinny mieć skierowanie od lekarza psychiatry i telefonicznie umówić się na spotkanie z kierownikiem ŚDS "Przystań" mgr Magdaleną Paszkowską - nr tel. 0-42 632 08 66

Nasze cele:

 • wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie
 • pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków
 • wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
 • walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie
 • promocja zdrowego stylu życia

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź
tel. (042) 632-08-66
internet: www.pomost.org.prv.pl

Ps. tekst i zdjęcia ze ŚDS "Przystań" nadesłał Mariusz Kołodziejski - instruktor terapii zajęciowej i koordynator pracy wolontarystycznej