oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

wstecz

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju rozpoczął swą działalność 12.12.2001 r. i jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Położony jest w malowniczej okolicy Roztocza i Równiny Biłgorajskiej.

Dom przeznaczony jest dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdów i wdowców po tych osobach. W przypadku niepełnej obsady przez kombatantów wolne miejsca mogą być obsadzone przez inne osoby.

Do dyspozycji mieszkańców jest 39 pokoi mieszkalnych jedno-, dwu- i trzyosobowych z łazienkami, wyposażonych w niezbędny sprzęt. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic oraz pomieszczeń, w których mogą samodzielnie przygotować posiłki.

Naszym mieszkańcom zapewniamy:

 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • stały kontakt z lekarzem,
 • całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
 • opiekę duszpasterską (msze odprawiane są codziennie w kaplicy na terenie DPS)

W ramach zajęć terapeutycznych oferujemy:

 • cykliczne spotkania biblioteczne,
 • klub filmowy,
 • chór śpiewaczy oraz zespół instrumentalny,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia w pracowniach rękodzieła artystycznego i pracowni malarskiej,
 • wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy w rodzinne strony.

Mieszkańcy biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, przeglądach i występach artystycznych oraz uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dom współpracuje z lokalnymi środowiskami kombatanckimi oraz Klubem Seniora działającym przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Od ponad dwóch lat ukazuje się miesięcznik “Nasz Dom” redagowany przez pracowników i mieszkańców domu.

Przywracanie sprawności mieszkańców odbywa się pod okiem wykwalifikowanego personelu. Szeroki zakres usług świadczonych jest w doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, a także przy łóżku chorego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
ul. Generała Komorowskiego 20,
23-400 Biłgoraj

tel. 084 688 03 47

e-mail: domkombatanta@interia.pl