oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach (k. Lublina)

wstecz

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kiełczewicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Położony jest w malowniczej miejscowości w Dolinie Bystrzycy, 30 km od Lublina.Dom przeznaczony jest dla 60 niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt i kobiet. Mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę przez wykwalifikowany personel złożony z sióstr i osób świeckich. Na codzienne funkcjonowanie Domu środki pochodzą z budżetu Państwa i odpłatności Mieszkanek. Na remonty i modernizacje poszukujemy funduszy wśród sponsorów w kraju i za granicą. Jesteśmy wdzięczni za każdą nawet najdrobniejszą pomoc w ulepszaniu warunków bytowych naszych Mieszkanek.

Mieszkanki mają do dyspozycji pokoje dwu i trzyosobowe, sale dziennego pobytu, sale terapii i rehabilitacji, jadalnię.

Dom posiada windę i podjazdy, co umożliwia Mieszkankom na wózkach swobodne poruszanie się między piętrami i komunikację z otoczeniem Domu.

Mieszkanki odpoczywają chętnie na obszernym terenie rekreacyjnym, gdzie mieści się plac zabaw i boisko sportowe.

Dom zapewnia każdej z Mieszkanek rozwój w miarę ich możliwości. Opiekunki i specjaliści (psycholog, logopeda, psychiatra, rehabilitanci) opracowują Indywidualne Plany Opieki i czuwają nad ich realizacją.

Wychowanie i rewalidacja przebiega w duchu katolickim. Mieszkanki są przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, mają możliwość uczestniczenia w każdą niedzielę i święta we Mszy św. i w cotygodniowej katechezie. Chętnie biorą udział w nabożeństwach w parafii oraz w codziennej modlitwie, w której polecają Bogu swoich bliskich i dobroczyńców.

Młodsze Mieszkanki uczestniczą w zajęciach szkolnych w Filii Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS Matczyn.

Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach teatralnych, grupy rytmicznej, plastycznej, muzycznej, kulinarnej i gospodarczej.

Dużą uwagę poświęcamy rehabilitacji, która pozwala długo utrzymać sprawność ruchową. Do dyspozycji Mieszkanki mają zajęcia z kinezyterapii, hydroterapię, laseroterapię, krioterapię.

Otwarci jesteśmy na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Chętnie przychodzą do naszego Domu uczniowie sąsiednich szkół podstawowych. Mieszkanki każdego roku biorą udział w Gminnym Festynie Ekologicznym oraz wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne.

Mimo iż Dom jest dla dzieci i młodzieży, rodziny naszych Mieszkanek pragną, aby ich dzieci przebywały w tym Domu do końca swoich dni, bo tu znajdują miłość i zrozumienie, życzliwe serca i wrażliwe opiekuńcze ręce.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Kiełczewice Maryjskie 86
23-107 Strzyżewice

tel. 081 5666603

e-mail: dpskielczewice@wp.pl