oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dom Pomocy Społecznej 'Karmelkowa' we Wrocławiu

wstecz

Prezentujemy dziś DPS z Wrocławia. Zdjęcia są co prawda tylko dwa, ale materiał tekstowy bardzo interesujący. Być może rozwiązania proponowane we Wrocławiu są sposobem na złagodzenie kryzysu finansowego i organizacyjnego w placówkach opiekuńczych...

Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej został otwarty w październiku 1981 roku. Jest przeznaczony dla 226 pensjonaruszy przewlekle chorych.

DPS Karmelkowa podzielony jest na 3 "Oddziały" - Zespoły Opiekuńczo -Terapeutyczne. Dom posiada rozbudowaną bazę rehabilitacyjno-diagnostyczną, medyczną i administaracyjno-gospodarczą. Jest też bazą szkoleniową dla pracowników socjalnych, rehabilitantów i pielęgniarek. Pracownicy placówki w ramach programu finansowanego przez samorządy Królestwa Danii, realizują program "Wprowadzanie wolontariatu do Domu Pomocy Społecznej". Dokumentacja opiekuńczo-pielęgnacyjna opracowana przez pracowników naszego dps jest wykorzystywana przez inne domy z całej Polski.

W ramach Pracy Projektem kilkanaście razy w roku realizowane są Projekty Pracowników Pierwszego Kontaktu (wycieczki - obok zdjęcie z ostatniej, RANCHO, ogniska, zawody itd.) - projekty w większości realizowane są poza godzinami pracy, za pieniądze własne-personelu lub pozyskiwane od sponsorów. Od września 2001 roku wrocławskie domy pomocy społecznej będą funkcjonowały w ramach Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej (uchwała Rady Miejskiej została już podjęta) - z jednym dyrektorem , jedną administracją, jednym działem technicznym. To nowatorskie i pionierskie w skali kraju rozwązanie , w założeniu pomysłodawców nawiązuje do standartów Unii Europejskiej.

Więcej informacji: softkart@wp.pl lub softkart@poczta.onet.pl