oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

KASZEBSCZE ODZEWK - prezentacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

wstecz

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi efektywniejszego i bardziej dostępnego wsparcia, zobowiązały nas do wypracowania swoistego projektu: "Rehabilitacja na bazie kultury etnicznej "
( Kaszuby ).

Organizacja pracy, treści dydaktyczne, procedury osiągania celów i przewidywane osiągnięcia oparte są o edukacje regionalną. Program ten stwarza wiele możliwości poszukiwania przez kadrę terapeutyczną nowych dróg urzeczywistniania celów edukacyjnych. Stosowanie tzw. kręgów tematycznych , ścieżek edukacyjnych oraz innych form i metod rehabilitacji psychofizycznej - ułatwiają osiągnięcie celów .

Do najważniejszych należą:

  • zapobieganie procesowi "koszarowości" ( instytucjonalizacji ) życia osób przebywających na stale w domach pomocy społecznej,
  • rozwój potencjału artystycznego osób psychicznie i fizycznie chorych oraz zdrowych poprzez kontakt ze sztuką i kulturą naszego regionu.

Uzyskanie zgody na dostępność mieszkańców do bogactwa naturalnego Słowińskiego Parku Narodowego ( np. zezwolenie na wędkowanie i dostęp do ciekawszych miejsc rekreacji), rozbudzenie ciekawości poznawczej w pracy Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i życzliwa deklaracja współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Smołdzinie - stanowią idealną bazę dla naszych poczynań .

Powstały w naszym dps artystyczny zespół "Kaszubskie Echo" stanowi integralną część w/w programu prezentując obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Nasi mieszkańcy : Cezary Wosinek, Marcin Kruk, Sylwia Telesiewicz, Janusz Jastrzębski - stanowią trzon zespołu. Narratorem jest opiekun Iwona Fieckowicz; artystycznie opracował i prowadzi instruktor ds. kulturalno- oświatowych - Klemens Rudowski. Zespół wzbudził ogromne zainteresowanie na "Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej w Chmielnie " 23 maja br. Zaowocowało to pokazem występów naszego zespołu w programie 2 TV w niedzielę 9 czerwca br. Z powodzeniem wystąpił także w Szkole Podstawowej we Wrześciu 29 maja i na Festynie Integracyjnym "Bądźmy razem" w Słupsku 14 czerwca br.

Zastosowanie różnorodnych form zaczerpniętych ze sztuk pięknych mają na celu uwrażliwiać, a więc zadośćuczynić podświadomym potrzebom tworzenia rozumianego jako wynik i wyraz pragnienia.

Opracował instruktor do spraw kulturalno - oświatowych Klemens Rudowski