oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dom Pomocy Społecznej 'Pod Dębami' - Kraków

wstecz

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami"

ul. Sołtysowska 13 D

31-589 Kraków

tel. (12) 684-52-90, -91

Krótka prezentacja DPS "Pod Dębami" w Krakowie

8 września 2003 roku otwarty został Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w
Krakowie, który prowadzi krakowska Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych",

obejmująca zakresem swego działania także sferę pomocy społecznej. Budynek z przeznaczeniem na DPS, ufundował wielki filantrop Krakowa - Pan Władysław Godyń, który przekazał go Urzędowi Miasta Krakowa, aby służył za dom potrzebującym, a w szczególności repatriantom z Kazachstanu.

Obecnie mieszka w nim 30 repatriantów i 37 osób z terenu Krakowa i jego okolic. Ze względu na specyfikę Domu, dodatkowo wprowadzony został specjalny program adaptacyjny dla repatriantów, którzy po wielu latach przebywania poza Krajem, wrócili do Polski. Podstawowym celem tego programu jest przystosowanie nie tylko do funkcjonowania w nowej sytuacji (mieszkanie w DPS), ale także przystosowanie do innego, szeroko rozumianego otoczenia - codziennego życia w Polsce, obyczajów, prawa a także doskonalenie w porozumiewaniu się ojczystym językiem.

DPS "Pod Dębami" przeznaczony jest dla 67 seniorów. Jest to 3-piętrowy budynek, w którym są pokoje 1, 2 i 3-osobowe (każdy z łazienką), pokój gościnny, 3 kuchnie podręczne (po 1 na każdym piętrze), świetlica, kaplica, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjną, dodatkowa łazienka dla niepełnosprawnych, gabinet pielęgniarski, 5 pokoi administracyjnych, pokój psychologa (terapii indywidualnej), pralnia, kuchnia z zapleczem, jadalnia i magazyn.

W naszym Domu, oprócz bieżącej administracji i organizacji zapewniającej jego codzienne funkcjonowanie, prowadzona jest działalność opiekuńczo-medyczno-rehabilitacyjna i terapeutyczna. Już w 2 tygodnie od daty otwarcia Domu zorganizowane zostały 4 pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, dziewiarsko-krawiecka, gospodarstwa domowego i ogrodnicza.

Pracownik ds. kulturalno - oświatowych, co miesiąc organizuje wiele imprez w Domu, spacerów, wyjść w celu zwiedzania miasta i okolic. Nasi mieszkańcy często mogą wyjechać na dalszą wycieczkę - do Międzybrodzia Bialskiego, Zakopanego, Lipnicy Murowanej, Częstochowy. Organizowane są dla nich również turnusy rehabilitacyjne.

Pozostali pracownicy Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego także czynnie włączają się do organizacji czasu mieszkańców, prowadząc różnego typu zajęcia i spotkania (np. "Prasówkę" czy "Kącik kosmetyczny dla pań i panów"). Psycholog pomaga mieszkańcom w przezwyciężaniu pojawiających się trudności, a czasem także pracownikom, prowadząc dla nich różne szkolenia (np. z podstaw komunikacji, terapii, zagadnień wypalenia zawodowego).

Pracownicy naszego Domu, są osobami wyjątkowo otwartymi na współpracę i wymianę doświadczeń, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do nawiązania z nami kontaktu. Zapraszamy także mieszkańców innych Domów, którzy chcieliby poznać się, może nawet zaprzyjaźnić z seniorami z DPS "Pod Dębami" w Krakowie.

Stefan Janusz

Z-ca Dyrektora ds. Opieki

DPS Pod Debami dpskrakow@neostrada.pl