oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu

wstecz

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 9 prowadzony jest przez Siostry Miłosierdzia, zwane też Szarytkami. Dom przeznaczony jest dla 125 osób przewlekle somatycznie chorych. W domu funkcjonują trzy działy. Dział administracyjny, dział gospodarczy i główny dział opiekuńczo-terapeutyczny.

W skład tego działu wchodzą: opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, lekarz, kapelan, rehabilitant, psycholog, pracownik kulturalny, pracownik terapeutyczny, pracownik socjalny.

Dział opiekuńczo - terapeutyczny tworzy zespoły opiekuńczo-terapeutyczne na czele, którego stoi pracownik pierwszego kontaktu. Zespoły te ustalają plany wspierania mieszkańca. Każdy pracownik pierwszego kontaktu ma pod swoją opieką dwóch lub trzech mieszkańców i czuwa nad realizacją ustalonego dla niego planu.

Pracownik pierwszego kontaktu współpracując z mieszkańcem wspiera go we wszystkich jego poczynaniach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Dom zapewnia jego mieszkańcom fachową opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę pielęgniarską. Umożliwia również korzystanie z różnego rodzaju konsultacji i porad na terenie miasta. Do dyspozycji mieszkańców jest codziennie funkcjonująca rehabilitacja na terenie domu, świetlica, biblioteka, terapia. Dla chętnych organizowana jest muzykoterapia oraz terapia pracą.

Dom znajduje się w centrum miasta. Dogodne jego położenie umożliwia korzystanie z usług pobliskich sklepów, aptek, poczty, banku, przychodni i szpitala. Zapewnia również możliwość kontaktów ze środowiskiem, korzystania z życia kulturalnego miasta; z kina, muzeum, domu kultury, miejskiej biblioteki. Dla odwiedzającej rodziny i znajomych łatwy dojazd z możliwością bezpiecznego parkingu. Teren o powierzchni 1 ha. pozbawiony barier architektonicznych jest odrodzony, a drogi dojazdowe utwardzone kostką brukową.

Otoczenie sympatycznie zagospodarowane posiada część ogrodową i część rekreacyjną, bogatą w zieleń: drzewa, krzewy, rabatki kwiatowe, oraz alejki spacerowe. Na terenie umieszczone są letnie altanki, ławeczki i huśtawki. Przyroda sama zachęca mieszkańców do spacerów i korzystania ze świeżego powietrza. Można spokojnie odpocząć wśród krzewów lub przy oczku wodnym z fontanną.

Osoby samotne, wymagające opieki, przewlekle somatycznie chore, marzące o spokoju i modlitewnej ciszy, wymagające terapii oraz rehabilitacji, serdecznie zapraszamy do naszego Domu. Niech on stanie się dla Was przystanią pokoju, miłej atmosfery i bezpieczeństwa.

Kontakt :

DPS Zgr. SS.Miłosierdzia
ul. Świerczewo 9
06-300 Przasnysz
tel.(29) 752-25-46
fax.(29) 752-22-54
E-mail: dps_przasnysz@poczta.onet.pl lub dps_przasnysz@wp.pl