oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Projekt rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych
[2009-03-08] - Projekty

wstecz

(aut. dp - PAP 12.01.2009/28.01.2009; dps.pl 7.03.2009)

Projekt rozporządzenia

Mam nadzieję, że organizacje samorządowe oprotestują przygotowane rozporządzenie – mówi o propozycjach nowych tabel płacowych, Katarzyna Buchajczuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Projekt, który trafił już do konsultacji z organizacjami samorządowymi, przewiduje ujednolicenie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników urzędów oraz jednostek organizacyjnych. W obu przypadkach, do poszczególnych stanowisk została przypisana kategoria zaszeregowania, która określa jedynie płacę minimalną. O wysokości pensji i ewentualnych podwyżkach będzie decydował kierownik urzędu lub jednostki.

W pierwszych komentarzach pojawiły się jednak zarzuty, iż nowe rozporządzenie dyskryminuje osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych. Chodzi o sytuację, w której osoby na tych samych stanowiskach (np. inspektora) będą zarabiały mniej niż w urzędach gmin lub starostwach. Kancelaria Premiera zaproponowała również niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kwot zaszeregowania.

- Nie miałam okazji zapoznać się jeszcze z projektem, ale jeśli to prawda, to mam nadzieję, że organizacje samorządowe oprotestują te rozwiązania – podkreśla Katarzyna Buchajczuk, która od 1999 roku szefuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Jej zdaniem, takie rozwiązanie było niesprawiedliwe w kontekście codziennych obowiązków osób zatrudnionych w centrach pomocy rodzinie lub ośrodkach pomocy społecznej.

- Według mnie, pracownicy jednostek organizacyjnych są o wiele bardziej obciążeni niż pracownicy dużych samorządów, bo nieraz muszą wykonywać zadania, które w urzędach są rozbite na dwie lub więcej osób – zaznacza. Dodatkowo, w opinii dyrektor, nierzadko są gorzej wynagradzani, czego nie zmieni proponowana nowelizacja przepisów.

- Przede wszystkim, problem nie leży w sposobie lub trybie ustalania wynagrodzenia, a jedynie dostępnych środkach i możliwościach finansowych samorządu – zaznacza Katarzyna Buchajczuk.

Jak jednak zauważa, zmiana rozporządzenia płacowego zawsze niesie nadzieję, że wynagrodzenia wzrosną do poziomu, który w większym stopniu zadowoli pracowników.

- Brak górnej granicy stwarza takie możliwości. Niemniej, zazwyczaj niewiele z tego potem wynika, bo sytuacja finansowana to nie pozwala.

Katarzyna Buchajczuk podkreśla, że nie jest łatwo ocenić decyzje rządu w sprawie pozostawienia niskich stawek wynagrodzenia minimalnego.

- Podwyższenie dolnych limitów wynagrodzeń, bez zabezpieczenia odpowiednich środków z budżecie państwa, oznaczałoby problem finansowy dla niektórych samorządów – zauważa.

Zdaniem dyrektor, możliwa była wówczas powtórka ze słynnej ustawy "203”.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych został w ubiegłym tygodniu przesłany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Jeszcze w tym miesiącu będzie przedmiotem obrad zespołu ds. administracji publicznej KWRiST.

Tekst projektu rozporządzenia


Projekt do poprawki

 

Komisja Wspólna nie zaakceptowała projektu rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych. Dokument ma ponownie trafić do zespołu roboczego.

 

Powodem były wątpliwości, które pojawiły się wśród członków komisji w trakcie wcześniejszych prac nad projektem. Chodziło m.in. o ograniczenia związane w wysokością zarobków szefów samorządów oraz różnice w wymaganiach kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk w przypadku ustawy oraz aktu wykonawczego.

 

Zdaniem samorządowców, dodatek stażowy dla wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków nie powinien wchodzić w skład ustawowego limitu płacy szefów urzędów.

 

 - Przestajemy w takiej sytuacji respektować jego funkcjonalność, bo trzeba zmniejszać wynagrodzenie, tak aby wszystkie składniki dały łącznie 12 874,45 zł – przekonywał Rudolf Borusiewicz ze Związku Powiatów Polskich.

 

Zdaniem Andrzeja Porawskiego ze Związku Miast Polskich, wszystkie składniki wynagrodzenia, które należą się z mocy prawa powinny być wyłączone z tego limitu.

 

Wątpliwości dotyczyły również dodatku funkcyjnego dla szefów samorządów. Zdaniem przedstawicieli administracji lokalnej przepisy muszą wyraźnie wskazywać, że taki dodatek wójtom przysługuje, a rada ma prawo określać jedynie jego wysokość.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych jest nowym aktem wykonawczym do obowiązującej od stycznia ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Określa wykaz stanowisk w administracji lokalnej, minimalne stawki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz wymagania kwalifikacyjne, które muszą spełniać kandydaci do pracy w urzędach samorządowych.

 

Zgodnie z założeniami Kancelarii Premiera nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 kwietnia.