oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością - omówienie
[2009-02-16] - Projekty

wstecz

(amk - PAP 2.12.2008; dps.pl 16.02.2009)

 

 

Obowiązkowe szkolenia z obsługi osób niepełnosprawnych m.in. dla pracowników samorządowych zakłada projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Na gminy zostanie nałożony obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

 

We wtorek projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Senatem RP i Ambasadą Brytyjską w Polsce został przekazany do kancelarii premiera.

 

Projekt zakłada m.in. zakaz dyskryminacji i molestowania osób z niepełnosprawnością, obligatoryjne dostosowanie budynków publicznych i transportu drogowego do ich potrzeb oraz powołanie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodziliby przedstawiciele ministerstw oraz samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Projekt zawiera zapisy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w ich dostępie do edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozrywki.

 

- Jest on przełomem i ogromną szansą dla całego środowiska. Podobną ustawę mają od 1990 r. Amerykanie i Brytyjczycy - od 1995 r. - podkreśla Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, jeden ze współautorów projektu.

 

Zgodnie z projektem, urzędnicy państwowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy sądów i prokuratury oraz pracownicy służby cywilnej raz na pięć lat będą mieli obowiązek przejść szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością. Nauczyciele, pracownicy socjalni i medyczni co trzy lata mają przechodzić obowiązkowe szkolenia dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością.

 

Projekt ma również ułatwić osobom z niepełnosprawnością korzystanie z czynnego prawa wyborczego. Wprowadza możliwość głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Ponadto na gminy zostanie nałożony obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dla osób z niepełnosprawnością, które chciałyby głosować osobiście w lokalu wyborczym, a mają trudności z dotarciem do niego.

 

Proponowane w ustawie przepisy zakładają również dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na przedstawienie planu dostosowania budynków ich właściciele mieliby dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy, na dostosowanie budynków od ok. 12 do 22 lat.

 

Z kolei przewoźnicy będą musieli dostosować pojazdy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na pełne dostosowanie taboru mieliby 15 lat.

 

Jak podkreślają projektodawcy, „ustawa w przeciwieństwie do poprzednich regulacji nie przewiduje bezpośrednich płatności finansowych dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin lub pracodawców, a jedynie publiczne dostarczenie pewnych usług lub dóbr opłacanych z budżetów publicznych (np. dowóz do lokal wyborczego na koszt samorządu terytorialnego) lub z budżetów prywatnych (np. usuwanie barier architektonicznych).

 

Projekt poparł Związek Miast Polskich, który podkreśla, że "to istotny krok w kierunku likwidacji przejawów dyskryminacji osób niepełnosprawnych". - W jednym akcie prawnym określono środki służące wyrównaniu szans osób z niepełnosprawnością i – co bardzo istotne – kompetencje i zadania podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wyrównania szans tych osób – napisał Ryszard Grobelny, prezes Związku w opinii do projektu.

 

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2010 roku.

 

W Polsce według różnych źródeł jest od 4,5 mln do około 6,4 mln osób z niepełnosprawnością. Nieco więcej jest wśród nich kobiet. Większość osób z niepełnosprawnością żyje na wsi.

 

- Na skutek procesów cywilizacyjnych, poprawy warunków życia w Polsce po 1990 r. powodujących przedłużenie przeciętnego trwania życia, od końca lat 80-tych nastąpił 67 proc. wzrost liczby osób z niepełnosprawnością. Prawdopodobnie trend ten utrzyma się w następnych dekadach – podkreślają autorzy projektu.

 

Na świecie żyje ponad 650 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 10 proc. ludności. Dzisiaj, 3 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.