oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Zmiany w ustawie o kombatantach
[2002-10-18] - Projekty

wstecz

Rozszerzenie pomocy finansowej na wszystkich kombatantów zakłada nowelizacja ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przyjęta przez Sejm 27 września. Według obliczeń ministerstwa pracy i polityki społecznej z dodatku kompensacyjnego wprowadzanego w miejsce ulg kombatanckich skorzysta dodatkowo ponad 300 tys. uprawnionych.

Nowelizacja ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dnia 29 maja 1974 r. zastępuje dodatkiem kompensacyjnym ulgi kombatanckie:

  • na zakup od Skarbu Państwa lub gminy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na własność w przypadku, gdy kombatant był jego dzierżawcą lub najemcą w wysokości 10 proc. ceny;
  • w postaci zwolnienia z abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, z opłat za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie oraz 50 proc. ulgi za abonament telefoniczny;
  • w opłatach rejestracyjnych od pojazdów samochodowych oraz 50 proc. zniżki w opłacaniu składki na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych.

Dodatek kompensacyjny będzie wypłacany wszystkim kombatantom w jednakowej wysokości tzn. w wysokości 15 proc. dodatku kombatanckiego. Dodatek kompensacyjny będzie wypłacany miesięcznie przez organy rentowe. Będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to praktycznie, w 2003 r. kwotę ponad 250 zł.

Z obliczeń ministerstwa pracy wynika ponadto, że pomoc finansowa w postaci ulgi na zakup lokalu mieszkaniowego, zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego, telefonicznego oraz składek na ubezpieczenie OC trafiała do nielicznych uprawnionych. Z ulg korzystali głównie kombatanci zamożniejsi mieszkający w dużych miastach, którzy mogli korzystać z uprawnień ze względu na posiadanie samochodu, telefonu czy radia lub telewizora.

Rząd proponując wprowadzenie dodatku kompensacyjnego w miejsce ulg chciał objąć pomocą finansową wszystkich kombatantów, również te osoby, które nie posiadają dóbr uprawniających do korzystania z uprawnień. Resort szacuje, że dzięki nowym zapisom ustawy o kombatantach pomoc finansowa trafi do ponad 300 tys. osób, które do tej pory nie korzystały z ulg kombatanckich. Będą to głównie mieszkańcy małych miasteczek i wsi.

Nowelizacja ustawy zwiększa również zakres ulg kombatanckich na przejazdy środkami zbiorowego transportu publicznego. Ulga w wysokości 37 proc. będzie przysługiwać kombatantom i innym osobom uprawnionym również na przejazdy pociągami intercity i ekspresowymi 2 klasy, a także na przejazdy autobusami przyspieszonymi.