oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

W tym dziale znajdą się uzupełniane przez nas bazy przepisów prawnych związanych z domami pomocy. Jeśli posiadacie Państwo opracowane komputerowo przepisy, chętnie je wykorzystamy. W miarę możliwości tworzony też będzie dział komentarzy prawnych i interpretacji przydatnych w pracy. W tym wypadku jednak prosimy o podanie nazwiska autora komentarza. Tak jak wszędzie : kliknięcie na interesujący nas nagłówek przenosi do wybranej strony.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23.08.2012
[2012-08-31] - Pomoc spo�eczna
Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
[2005-11-25] - Pomoc spo�eczna
Konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
[2005-03-25] - Pomoc spo�eczna
Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku
[2004-05-05] - Pomoc spo�eczna
Przepisy dotyczące rodzinnych domów pomocy - informacja MPiPS
[2001-11-04] - Pomoc spo�eczna
Komentarz na temat noweli do ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r.
[2001-07-27] - Pomoc spo�eczna
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw
[2001-06-08] - Pomoc spo�eczna
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku ( tekst ujednolicony przed 06.2001) - (art. 1 - 12)
[2000-11-29] - Pomoc spo�eczna
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku ( tekst ujednolicony przed 06.2001) - (art. 13 - 33)
[2000-11-29] - Pomoc spo�eczna
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku ( tekst ujednolicony przed 06.2001) - (art. 34 - 60)
[2000-11-29] - Pomoc spo�eczna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej
[2000-09-15] - Pomoc spo�eczna
Załącznik nr 1 (Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej)
[2000-09-15] - Pomoc spo�eczna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
[2000-09-14] - Pomoc spo�eczna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej
[2000-08-29] - Pomoc spo�eczna