oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

W tym dziale znajdą się uzupełniane przez nas bazy przepisów prawnych związanych z domami pomocy. Jeśli posiadacie Państwo opracowane komputerowo przepisy, chętnie je wykorzystamy. W miarę możliwości tworzony też będzie dział komentarzy prawnych i interpretacji przydatnych w pracy. W tym wypadku jednak prosimy o podanie nazwiska autora komentarza. Tak jak wszędzie : kliknięcie na interesujący nas nagłówek przenosi do wybranej strony.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych - omówienie
[2006-11-24] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 115, poz. 1081)
[2004-05-05] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)
[2004-05-05] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 66, poz. 617)
[2004-05-05] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 66, poz. 616)
[2004-05-05] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
[2004-05-05] - Niepe�nosprawni
Społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych - omówienie rozporządzenia MGPiPS z 25.03.2003 r.
[2003-04-25] - Niepe�nosprawni
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - zmiany 2002 r.
[2002-11-11] - Niepe�nosprawni
Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.
[2001-08-18] - Niepe�nosprawni
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.
[1997-08-01] - Niepe�nosprawni