oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Zasiłek chorobowy do wyrównania
[2008-11-24] - Inne

wstecz

(aut. Marek Kliza - Dziennik Wschodni 10.11.2008; dps.pl 24.11.2008)

 

 

Zasiłek chorobowy niesłusznie był naliczany tylko od wynagrodzenia podstawowego - orzekli niedawno sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

 

I postanowili, że przy jego wyliczaniu trzeba brać pod uwagę również premie i nagrody.

 

Wyrok TK ma moc do trzech lat wstecz, bo po takim czasie ulegają przedawnieniu pracownicze roszczenia płacowe.

 

Osoby, które zachorowały lub przebywały na urlopie macierzyńskim po 7 lipca br., otrzymają zasiłek chorobowy wyliczony już według nowych, korzystniejszych zasad.

 

Ile za zwolnienie?

 

Kwotę, która należy się pracownikowi za czas zwolnienia, oblicza się na podstawie przeciętnej pensji z 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Od 7 lipca 2008 r. (od tej daty obowiązują nowe przepisy wydane na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego) obliczana ona jest od wszystkich składników wynagrodzenia, od których pobierana jest składka na ubezpieczenie chorobowe - a więc nie tylko od pensji, lecz także od premii i nagród. To może być nawet kilkaset złotych więcej.

Orzeczenie TK dotyczy także osób przebywających na urlopie macierzyńskim. Także w ich przypadku przy obliczaniu wysokości zasiłku macierzyńskiego brane będą pod uwagę premie i nagrody.

 

Jak odzyskać pieniądze

 

Kto zachorował lub przebywa na urlopie macierzyńskim po 7 lipca br., otrzyma zasiłek chorobowy wyliczony według nowych, korzystniejszych zasad. Ale na odzyskanie pieniędzy mają również szansę osoby, które ze zwolnienia lub urlopu macierzyńskiego korzystały w ciągu trzech ostatnich lat. Wystarczy, że poproszą o naliczenie wynagrodzenia za czas choroby według nowych zasad. Ale uwaga: zakład pracy sam tego nie zrobi. Zainteresowani muszą sami wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do działu kadr swej firmy lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Treść takiego wniosku powinna brzmieć np. tak: "Zwracam się z prośbą o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych wypłacanych mi w ostatnich 3 latach oraz wypłatę różnic miedzy świadczeniami wypłaconymi a należnymi”.

 

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat pracownik był na zwolnieniu kilka razy, w dziale kadr wystarczy złożyć tylko jedno pismo w tej sprawie.

 

Pieniądze po miesiącu

 

Dział kadr ma 30 dni na sprawdzenie, czy wynagrodzenie za czas choroby zostało wypłacone we właściwej wysokości. Jeżeli okaże się, że pracownik dostał za mało pieniędzy, różnica powinna zostać mu wypłacona najpóźniej w ciągu 30 dni. Musi też dostać odsetki za zwłokę (bo od niewypłaconych w terminie należności za pracę należą się odsetki).

 

Jeżeli pracodawca odrzuci wniosek o ponowne przeliczenie wysokości zasiłku chorobowego, pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy.

 

Reszta przepisów bez zmian

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii interpretacji przepisów o zasiłkach chorobowych dotyczy tylko sposobu naliczania wynagrodzenia za zwolnienia lekarskie. Inne przepisy w tej kwestii nie zmieniły się.

 


 

Wojciech Andrusiewicz - rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Lublinie

 

Pracownicy, którzy w ostatnich trzech latach przebywali na zwolnieniu lekarskim, powinni wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o ponowne przeliczenie wynagrodzenia za czas choroby.

 

Osoby pracujące w firmach zatrudniających poniżej 20 pracowników z wnioskiem takim muszą zwrócić się do ZUS. Do zakładu należy zwrócić się również we wszelkich sytuacjach wątpliwych, a także wówczas, gdy firma-pracodawca już nie istnieje.