oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Informacje o pomocy ze środków PFRON należy publikować - omówienie
[2007-06-28] - Inne

wstecz

(aut. Marcin Przybylski - PAP 28.05.2007; dps.pl 28.06.2007)

 

Samorządy gospodarujące środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą musiały podawać do publicznej wiadomości informacje o pomocy udzielanej ze środków Funduszu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej PFRON samorządy będą zobowiązane m.in. do zamieszczania na swoich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń w swoich siedzibach informacji o formach pomocy udzielanej ze środków Funduszu, możliwościach składania wniosków o jej uzyskanie oraz o zadaniach zrealizowanych przez beneficjentów pomocy publicznej przy wykorzystaniu środków PFRON.

W rozporządzeniu znalazł się także zapis umożliwiający samorządom zrezygnowanie w całości lub części ze środków Funduszu. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia najpóźniej do 31 lipca roku, na który środki Funduszu zostały przekazane. Zarząd Funduszu może przekazać środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem art. 48 ust. 1 ustawy.