oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Warunki pracy latem - obowiązki pracodawcy (omówienie)
[2006-07-07] - Inne

wstecz

Warunki pracy latem - obowiązki pracodawcy

(mat. nadesłany - Rzeczpospolita/Dashofer 5.07.2006; dps.pl 7.07.2006)

Gdy jest bardzo gorąco, pracodawca musi zapewnić pracownikowi zimne napoje.

Szef musi zapewnić wodę mineralną pracownikom, którzy pracują w plenerze przy temperaturze otoczenia przekraczającej 25° C, a w biurach, magazynach czy halach produkcyjnych przy temperaturze powyżej 28° C.

Generalna zasada brzmi: zimne napoje od szefa należą się pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych. Przysługują zatrudnionym w gorącym mikroklimacie o wartości wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25° C, m.in. hutnikom i odlewnikom. Również robotnikom narażonym na efektywny wydatek energetyczny organizmu ponad 1000 lub 1500 kcal (w zależności od płci) w ciągu swojej zmiany. Pracodawca ustala listę stanowisk uprawniających do darmowej wody na podstawie badań technicznych różnych parametrów pomieszczenia, np. jego temperatury czy wilgotności. O takiej liście musi porozmawiać ze związkiem zawodowym, a gdy go nie ma to z reprezentantem załogi. O tym mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Przepisy mówią o płynach chłodnych, dopasowanych do warunków pracy oraz wzbogaconych w sole mineralne i witaminy. Pracownikom musi więc wystarczyć woda mineralna i nie mogą wybrzydzać żądając np. soków. Kierownik z kolei nie może napojów dawkować, przydzielać. Pracownik powinien mieć je pod ręką przez całą dniówkę roboczą.

O tym kiedy i jak firma ma walczyć z upałami mówi również rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Przedsiębiorca, który przestudiuje te przepisy dokładnie, będzie mógł zawczasu przygotować się na letnie upały. Szef powinien zapewnić podwładnym pracę w chłodzie. W tym celu musi sprawdzić stan techniczny okien i świetlików. Powinny być one przede wszystkim wyposażone w sprzęt chroniący przed słońcem, np. żaluzje, rolety, specjalne okapy. Muszą być też zaopatrzyć w sprzęt, który pozwoli na ich łatwe i bezpieczne otwieranie z poziomu podłogi.

W firmach, w których są odpowiednie systemy klimatyzacyjne czy wentylacyjne przed nadejściem lata należy je oczyścić i odgrzybić, a w sezonie zapewnić odpowiedni serwis techniczny.

Pracodawca powinien zadbać również o podwładnych, którzy mają problemy ze zdrowiem. W przypadku, gdy badania lekarskie robili dawno, powinien ich wysłać na kolejne. Gdy lekarz zakaże komuś pracy w wysokiej temperaturze, to taka osoba musi zostać natychmiast przeniesiona do pracy w odpowiednich warunkach. Jeżeli zasłabnie i trafi do szpitala, jej pracodawca będzie miał kłopoty.

Pracodawcy, który dopuści się jakiegoś wykroczenia grozi mandat karny do 1 tys. zł, a jeśli czyni to po raz kolejny to skierowanie wniosku do sądu.


Paragrafy na upały

(mat. nadesłany - PAP; dps.pl 7.07.2006)

 

W Kodeksie Pracy można znaleźć co najmniej kilka zapisów, które chronią pracowników przed pracą w upały. Art. 55 KP, o którym pisaliśmy powołując się na "Dziennik" jest ostatecznością, stanowi bowiem, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe".

Z kolei art. 94 nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania pracy w taki sposób by uciążliwości związane z wykonywaniem pracy były minimalne. Wątpliwe wydaje się zatem, że wiatraki, rolety zacieniające i woda jakie są do dyspozycji w większości urzędów samorządowych wystarczająco zmniejszają uciążliwości związane z pracą w 30-stopniowych upałach.

Pełną odpowiedzialność za wszelkie zasłabnięcia i uszczerbki na zdrowiu związane z pracą w dusznych i gorących pomieszczeniach ponosi pracodawca, który zgodnie z art. 207 KP zobowiązany jest chronić zdrowie pracowników wykorzystując do tego odpowiednie osiągnięcia nauki i techniki.