oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

W tym dziale znajdą się uzupełniane przez nas bazy przepisów prawnych związanych z domami pomocy. Jeśli posiadacie Państwo opracowane komputerowo przepisy, chętnie je wykorzystamy. W miarę możliwości tworzony też będzie dział komentarzy prawnych i interpretacji przydatnych w pracy. W tym wypadku jednak prosimy o podanie nazwiska autora komentarza. Tak jak wszędzie : kliknięcie na interesujący nas nagłówek przenosi do wybranej strony.

Ubezwłasnowolnienie. Problemy podejmowania decyzji przez osobę nieświadomą. Czy wyznaczenie przez sąd prawnego opiekuna może być rozwiązaniem?
[2012-01-18] - Inne
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie kas fiskalnych w domach pomocy społecznej
[2011-08-24] - Inne
Orzeczenie lubelskiego WSA: dyrektor nie może "pełnić obowiązków"
[2009-02-17] - Inne
Dyrektor dps musi spełniać wymagania ustawowe
[2008-12-10] - Inne
Zasiłek chorobowy do wyrównania
[2008-11-24] - Inne
Samorząd lepiej rozdysponuje środki PFRON - omówienie
[2008-10-14] - Inne
Obowiązki pracodawcy w czasie upałów - omówienie
[2008-06-12] - Inne
Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON - omówienie
[2008-01-20] - Inne
Informacja MPiPS o nowych rozporządzeniach z 12.12.2007
[2008-01-12] - Inne
Informacje o pomocy ze środków PFRON należy publikować - omówienie
[2007-06-28] - Inne
Warunki pracy latem - obowiązki pracodawcy (omówienie)
[2006-07-07] - Inne
Zasiłek pielęgnacyjny w placówkach całodobowych
[2006-01-24] - Inne
Wynagrodzenie za całodobową opiekę - opinia prawna
[2005-11-22] - Inne
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543)
[2005-06-18] - Inne
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545)
[2005-06-18] - Inne
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544)
[2005-06-18] - Inne
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268)
[2005-05-05] - Inne
Kto jest upoważniony do przeprowadzenia szkoleń bhp
[2004-08-01] - Inne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. nr 132, poz. 1229)
[2004-05-05] - Inne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawionych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawienia (Dz. U. nr 104, poz. 968)
[2004-05-05] - Inne
Pomniejszenie podatku - wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego
[2004-04-06] - Inne
Kodeks pracy od stycznia 2004 - najistotniejsze zmiany
[2004-01-19] - Inne
Nowy system świadczeń rodzinnych - omówienie
[2003-12-30] - Inne
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2003.203.1966)
[2003-12-16] - Inne
Zmiany w rencie socjalnej
[2003-09-17] - Inne
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - omówienie
[2003-07-21] - Inne
Biuletyn Informacji Publicznej - nie tylko dla orłów
[2003-06-09] - Inne
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)
[2003-06-09] - Inne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619)
[2003-06-09] - Inne
Wynagrodzenia pracowników samorządowych - podwyżki w 2003 roku : tak czy nie
[2003-02-25] - Inne
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - omówienie MPiPS
[2002-10-19] - Inne
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 100, poz. 920 z 5 lipca 2002 r.)
[2002-07-28] - Inne
Talony z funduszu świadczeń socjalnych - omówienie
[2001-12-04] - Inne
Wymagania dotyczące ośrodków adopcyjno - opiekuńczych interpretacja
[2001-11-12] - Inne
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (wybór)
[2001-08-25] - Inne
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
[2001-06-22] - Inne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
[2001-04-10] - Inne
Palenie tytoniu w miejscu pracy - interpretacja
[2001-01-01] - Inne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
[2000-04-20] - Inne