oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Śląska Regionalna Kasa Chorych

wstecz

strona startowaStrona Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych jest - naszym zdaniem - połączeniem prostoty i funkcjonalności w dobrym tego słowa znaczeniu.

Łatwo tu znaleźć poszukiwane materiały, oczywiście pod warunkiem, że umieszczono je na stronie.

materiały do pobraniaJeżeli by oceniać działalność Śląskiej Kasy Chorych po wyglądzie jej strony, to można odnieść wrażenie, że instytucja ta działa bez zarzutu.

Czy jest tak w rzeczywistości wiedzą najlepiej pacjenci ze Śląska.

prawa ubezpieczonegoDla pracowników pomocy społecznej przydatność witryny nie jest może nadzwyczajna, ale internauta z pewnością zaspoki swoją ciekawość... No a w końcu każdy z nas jest pacjentem.

Strona informuje o procedurach stosowanych przez kasy chorych, ogłaszanych konkursach, wyjaśnia niektóre interesujące zagadnienia, a także oferuje pokaźną liczbę druków do pobrania. Te ostatnie mogą się okazać niekiedy największą zaletą witryny.

Adres strony: http://www.kasa-chorych.silesia.pl/