oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

wstecz

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę przy al. Racławickich 44 D. LFOON skupia ponad 40 działających w regionie stowarzyszeń, związków i fundacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Dba o integrację środowiska, wspiera ruch samopomocowy i reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych. Prowadzi też Centrum Informacyjno-Szkoleniowe.

Strony LFOON nie udało się nam otworzyć, ale może mieliśmy pecha...

Kontakt z forum: tel. i faks (81) 532 83 46;
adres internetowy http://www.lfoon.lublin.pl ,
e-mail:lfoon@lfoon.lublin.pl