oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (mat. nadesłany -IRSS; 07'2003; DPS Forum 28.07.2003)

wstecz

Dyrektor: dr Joanna Staręga � Piasek

IRSS jest jednostką naukowo � badawczą, powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1998 roku. Obok prac naukowych, badań i ekspertyz prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rozwiązań prawno - instytucjonalnych oraz funkcjonowania służb społecznych a także szeroko pojętej problematyki osób niepełnosprawnych. Pracownicy i współpracownicy IRSS stanowią wykwalifikowaną kadrę specjalistów zajmujących się przede wszystkim praktyką i teorią polityki społecznej, ale także zagadnieniami związanymi z rehabilitacją i edukacją.

INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Prowadzi:

  • ogólnopolskie badania naukowe realizowane na zlecenie różnych instytucji, między innymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz PFRON,
  • szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników instytucji pomocy społecznej wszystkich szczebli, na przykład ośrodków i domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści w zakresie socjologii, psychologii, pedagogiki i politologii,
  • specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej � dla kadry menedżerskiej oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach pomocy społecznej.

Organizuje: konferencje i seminaria własne oraz na zlecenie innych instytucji z udziałem naukowców z kraju i z zagranicy.

Wydaje:

  • kwartalnik "Praca Socjalna",
  • kwartalnik "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" (nowe czasopismo poświęcone zagadnieniom rehabilitacji dzieci i dorosłych),
  • miesięcznik "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  • inne publikacje będące efektem prowadzonych badań naukowych, seminariów i konferencji.

Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi oraz instytucjami w kraju i zagranicą, między innymi: Szkołą Główną Handlową i Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Samorządowymi Centrami Polityki Społecznej, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Pozarządowych oraz OECD.

Dysponuje:

  • salą konferencyjną w swojej siedzibie w centrum Warszawy,
  • ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim z salami wykładowymi i pokojami dla ponad stu gości.

Bliższych informacji o naszej działalności udzielają pracownicy merytoryczni IRSS:

tel/fax (22) 621 04 23, 629 40 18
internet www.irss.and.pl,
e-mail: irss@and.pl oraz irss@neostrada.pl

adres: 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50