oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Polskie legitymacje inwalidzkie nieważne za granicą

wstecz

Legitymacja inwalidzka pana Ireneusza, całkowicie niezdolnego do samodzielnego życia, nie przyda mu się w innych krajach Unii Europejskiej. Podobnie jak inni niepełnosprawni ze zniżek może korzystać tylko w Polsce.

Pan Ireneusz z Poznania jest inwalidą, całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnego życia. W Polsce uprawnia go to do zniżek i ulg: darmowych przejazdów tramwajami i autobusami, zniżkowych biletów kolejowych (37 proc. zniżki dla niego i 95 proc. dla towarzyszącemu mu opiekuna). Jest też zwolniony z opłat za abonament TV. Niedawno odwiedził w Wiedniu córkę. Z przykrością przekonał się, że jego legitymacja inwalidzka nie uprawnia go do żadnych zniżek w tym kraju. Nawet za bilet tramwajowy musiał zapłacić pełną kwotę. - Czy w krajach UE nie obowiązują wspólne przepisy dotyczące uprawnień dla osób niepełnosprawnych? - pyta.

- Każdy kraj Unii Europejskiej prowadzi własną politykę wobec niepełnosprawnych. Wspólnych przepisów w ich sprawie nie wydały - wyjaśnia Donata Dworak z Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.