oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Lubuskie: Domy na jesień życia

wstecz

(aut. Stefan Cieśla - Gazeta Lubuska 2.12.2008; dps.pl 2.12.2008)

 

Kiedy nie jesteś w stanie zająć się bliską, starszą osobą która wymaga całodobowej opieki, możesz postarać się o skierowanie jej do specjalistycznej placówki.

 

Tam będzie miała pomoc specjalistów i towarzystwo innych pensjonariuszy.

 

Dom pomocy społecznej jest szansą dla starszych i schorowanych, którzy są samotni i nie radzą już sobie w życiu. Jest też pomocny dla rodzin, nie mogących sprawować należytej opieki nad bliskimi.

 

Dla kogo miejsce

 

Domy pomocy przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki, której rodzina ani gmina nie są w stanie zapewnić. Aby tam zamieszkać, musisz spełnić przede wszystkim kryteria zdrowotne.

 

Miejsca przyznawane są osobom starszym, z chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym czy fizycznym. Największe szanse na przyjęcie mają osoby samotne, potrzebujące opieki przez cały czas. Wszystkie wnioski są dokładnie rozpatrywane. Możesz wybrać sobie dom, ale niekoniecznie do niego trafisz. Skierowanie otrzymuje się do placówki oferującej opiekę osobom z konkretnymi schorzeniami.

 

Jak się dostać do DPS

 

Do DPS-ów kierują ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, powinno być spotkanie z pracownikiem socjalnym i złożenie wniosku.

 

Przeprowadza on rodzinny wywiad środowiskowy w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową. Na tej podstawie stwierdza, czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. Ponadto, pomoże zebrać potrzebne dokumenty.

 

Ile się czeka

 

Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W trudnych przypadkach może to trwać dwa miesiące. Gdy otrzymasz decyzję pozytywną, musisz poczekać na zawiadomienie, że jesteś na liście czekających na miejsce.

 

W zależności od domu czas ten jest bardzo różny. Gdy otrzymasz przybliżoną datę przyjęcia, nie traktuj jej jako ostatecznej. Może się zdarzyć, że termin ulegnie zmianie. Niektóre osoby przed tobą mogą zrezygnować lub wolą zamieszkać później. Zmianie ulec może też liczba wolnych miejsc w danej placówce.

 

Okres oczekiwania wykorzystaj na załatwienie różnych ważnych spraw w swoim miejscu zamieszkania. Przygotuj się też do zamieszkania w DPS-ie.

 

Kiedy bez kolejki

 

Zdarza się, że osoba nie może czekać i musi być jak najszybciej umieszczona w domu pomocy. Wtedy wysyła się ją do innej placówki, która akurat ma wolne miejsce.

 

Osoby oczekujące nie mogące liczyć na wsparcie rodziny, otrzymują pomoc w postaci usług opiekuńczych lub mogą zostać przyjęte do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

 

Jak się przygotować

 

Dzień przyjęcia jest sporym przeżyciem dla nowego mieszkańca. Pracownicy DPS-ów starają się, żeby pensjonariusz mógł się zaaklimatyzować i przystosować do nowego domu.

 

W wyznaczonym dniu zgłoś się z dowodem osobistym i książeczką RUM. Weź też ze sobą rzeczy osobiste i przyjmowane leki. W niektórych domach jest możliwość zabrania ze sobą większej liczby prywatnych przedmiotów, takich jak telewizor, radio, a nawet meble. Powinieneś to jednak wcześniej uzgodnić. Można je dostarczyć w późniejszym terminie.

 

W placówkach obowiązują zasady, do których mieszkańcy powinni się stosować. Na początku zapoznasz się z regulaminem i zostaniesz zbadany przez lekarzy.

 

Ile się płaci

 

Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosi od 1.700 do 2.000 zł. Nie wszystkich jest stać na jego pokrycie. Mieszkaniec miesięcznie wpłaca za pobyt 70 proc. swojego dochodu.

 

W przypadku umieszczonych osób niepełnoletnich, tę sumę płacą ich przedstawiciele. W dalszej kolejności do opłaty powołani są: małżonek, zstępni, czyli dzieci, wnuki, wstępni (rodzice, dziadkowie). Określając wysokość pokrywanej kwoty bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. Rodzina lub osoba zobowiązana do odpłatności może być z niej zwolniona w wyjątkowych przypadkach.

 

W tym celu trzeba złożyć wniosek i uzasadnić, dlaczego o to się staramy. Jeśli jeszcze koszty nie są pokryte, różnicę dopłaca gmina.

 

Jakie dokumenty są potrzebne?

 

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub prowadzącego o stanie zdrowia i potrzebie sprawowania całodobowej opieki
 • zaświadczenie od lekarza psychiatry w przypadku osób chorych psychicznie
 • zaświadczenie od psychologa w przypadku upośledzonych umysłowo
 • zaświadczenie o dochodach albo decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury
 • oświadczenie woli o umieszczeniu w DPS
 • oświadczenie rodziny, że nie ma możliwości opieki nad tą osobą.

 

Zajrzyj do przepisów

 

 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 115 z 2008 r., poz. 728).
 • Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 217).

 

Gdzie w lubuskiem są domy pomocy społecznej?

 

GORZÓW WLKP.

 

 • DPS nr 1 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (w tym kombatantów), ul. Podmiejska Boczna10, tel. 0 95 732 35 22, 732 41 22
 • DPS nr 2 dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Walczaka 27, tel. 0 95 735 86 10

POWIAT GORZOWSKI

 

 • DPS w Kostrzynie dla osób starszych, ul. Narutowicza 4 a, tel. 0 95 752 10 47
 • DPS w Kamieniu Wielkim dla osób psychicznie chorych, tel. 0 95 751 58 28

 

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

 

 • DPS w Dobiegniewie dla osób niepełnosprawnych fizycznie, ul. Gdańska 17, tel. 0 95 761 11 29

 

POWIAT SULĘCIŃSKI

 

 • DPS w Tursku dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, tel. 0 95 755 32 86, 755 20 75

 

ZIELONA GÓRA

 

 • DPS dla osób starszych, ul. Słowackiego 29, tel. 0 68 320 20 64
 • DPS dla osób starszych (kombatantów) i osób przewlekle somatycznie chorych bez uprawnień kombatanckich, ul. Lubuska 11, tel. 0 68 327 08 38

 

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

 

 • DPS w Trzebiechowie dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, tel. 0 68 351 41 11
 • DPS w Bełczu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 66-130 Bojadła, tel. 0 68 352 32 27

 

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

 

 • DPS w Jordanowie dla osób starszych, tel. 0 68 381 10 10
 • DPS w Glińsku dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, tel. 068 382 38 64
 • DPS w Toporowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, tel. 0 68 341 10 76

POWIAT NOWOSOLSKI

 

 • DPS w Kożuchowie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, ul. Szprotawska 19, 0 68 459 93 91

 

POWIAT ŻARSKI

 

 • DPS w Lubsku dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, ul. Zamkowa 27, tel. 0 68 457 41 10 11 lub 12
 • DPS w Miłowicach dla kobiet i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, tel. 0 68 374 38 22

 

POWIAT KROŚNIEŃSKI

 

 • DPS w Szczawnie dla osób psychicznie chorych, ul. Parkowa 1, tel. 509 413 169

 

POWIAT MIĘDZYRZECKI

 

 • DPS w Międzyrzeczu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Podbielskiego 2, tel. 0 95 741 17 92
 • DPS w Jasieńcu dla przewlekle chorych, tel. 0 95 743 12 75
 • DPS w Rokitnie dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, tel. 0 95 749 30 24
 • DPS w Rokitnie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, tel. 0 95 749 30 59
 • DPS w Szarczu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, tel. 0 95 749 10 09
 • DPS w Skwierzynie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, tel. 0 95 717 04 31

 

POWIAT WSCHOWSKI

 

 • DPS we Wschowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, tel. 0 68 540 22 27