oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

EXTRA

Pliki
XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej; 15-17.09.2015 - program szczegółowy Szczegółowy program konferencji wraz z danymi kontaktowymi i kosztami.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej Wzór wniosku. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (poz. 964)
Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie Materiały promocyjne Stowarzyszenia "Pomost" z Łodzi, zachęcające do udziału w projekcie: "Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie"
Informacje o Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. M. Grechuty Co to jest Festiwal Zaczarowanej Piosenki? Kto wystąpi w VII edycji? Jak zgłosić swój udział? Jak skontaktować się z organizatorami?
Kalendarz imprez integracyjnych dla Łodzi na rok 2011 Kalendarium imprez planowanych na rok 2011 powstał w wyniku Konferencji Organizatorów Czasu Wolnego Osób Niepełnosprawnych, która w Łodzi koordynuje plany wielu placówek, stowarzyszeń, instytucji...
Regulamin i program XIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych wersja z 2 września 2010 - zawiera wszystkie dostępne szczegóły, informacje o przebiegu imprezy, konkursach i warunkach uczestnictwa.
Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach - wybrane zagadnienia Dokładny spis treści książki "Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach - wybrane zagadnienia" - przydatny przy decyzji o jej ewentualnym zamówieniu (plik .pdf)
Pismo przewodnie wraz z formularzem zgłoszeniowym imprezy "Spotkanie ze Sztuką II" na 1.04.2010 pismo informujące o imprezie wraz z warunkami uczestnictwa - dla organizacji współpracujących z "Centerkiem" (łódzkie)
Regulamin XII Festiwalu Sztuk Wszelakich Zmieniona wersja regulaminu, a w niej wszelkie dane kontaktowe i przewidywany program imprezy
Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda" '2009 Wersja nadesłana przez organizatorów
Projekt zmian w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 3.06.2009 Najnowsza wersja projektu ustawy
Ocena skutków wprowadzenia projektu zmiany Ustawy o pomocy społecznej z dnia 3.06.2009 omówienie
Projekt rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych z I.2009 dokument .doc
XI Festiwal Sztuk Wszelakich - informacje, harmonogram, plebiscyt "Opiekun'2008"
Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO w Łodzi - informacje Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej o zasięgu lokalnym. Wszelkie informacje na jego temat
Harmonogram imprezy z okazji 8-lecia Stowarzyszenia POMOST w Łodzi - 27.06.2008 r. Z okazji 8- rocznicy istnienia łódzkiego Stowarzyszenia POMOST, zostanie zorganizowana w dn. 27.06.2008 r. impreza artystyczna pt. "Spotkanie ze sztuką". W pliku wszelkie informacje na ten temat...
Informacje o X Festiwalu Sztuk Wszelakich/ Turnieju Recytatorskim i Poezji Śpiewanej/Plebiscycie "Opiekun'2007"
Honorowa lista do współtworzenia W związku z jubileuszem dziesięciolecia Międzynarodowego Jubileuszowego Festiwalu Sztuk Wszelakich, który rokrocznie odbywa się w Łodzi, Rada Programowa zaprasza do wspólnego tworzenia honorowej listy osób i instytucji, które przyczyniły się do tego, że impreza ta od dziesięciu lat skupia wszystkie środowiska i wpływa na aktywność artystyczną osób niepełnosprawnych w Łodzi, województwie, zaprzyjaźnionych regionach w kraju i na świecie. W naszym serwisie do pobrania biuletyn organizatorów, który wyjaśnia wszystkie szczegóły...
Miejsca i terminy warsztatów szkoleniowych ARISCO Warsztaty te mają na celu zapoznanie uczestników ze wszystkimi funkcjami i możliwościami programu DOM firmy ARISCO. Terminy obejmują listopad 2006 r.
Profesjonalne pomaganie – czym jest praca socjalna Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną... Artykuł z badań pracowników socjalnych przeprowadzonycxh w 2006 roku przez CIS SIC!
List o współpracy dla rozwoju pracy socjalnej List otwarty pracowników socjalnych, który ukazał się po konferencji prasowej podsumowującej wyniki badań CIS SIC! nad pracownikami socjalnymi w 2006 roku
Praca Socjalna w Polsce: zawód niosący pomoc w potrzebie Wyniki badania przeprowadzonego przez Matra SIC! wśród polskich pracowników socjalnych w 2006 roku.
Projekt zmian w Ustawie o pomocy społecznej z 19.08.2006 - mat. do pobrania (.doc)
Uzasadnienie do projektu zmian w Ustawie o pomocy społecznej z 19.08.2006 (.doc)
Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych - projekt ministerialny z czerwca 2006
VIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS w Sochaczewie - regulamin
XII Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej - regulamin
VI Integracyjna Wiosna Artystyczna Osób Niepełnosprawnych - Łódź 1-7.04.2005 - dokument Worda,.doc, skompresowany do .zip 472 KB (03.2005)
Informator VIII Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych w Łodzi '2005 - dokument .doc; 48 KB
Gazeta Festiwalowa VII Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi - dokument Worda,.doc, skompresowany do .zip 536 KB (11.2004)
Narodowa Strategia Integracji Społecznej (projekt w fazie dyskusji) - dokument Worda . doc, skompresowany do .zip 180 KB
Dane statystyczne, wskaźniki - dokument Worda . doc, skompresowany do .zip 40 KB
Plakat z okazji Dnia Pracy Socjalnej (11 listopada 2003) - proj. Andrzej Gocłowski - 124 KB
Projekt rozporządzenia o orzekaniu o niepełnosprawności '2003 (DPS Forum 21.08.2003, na podst. MGPiPS)
Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej
Informacja o działaniach podejmowanych w 2002 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta praw osób niepełnosprawnych" (aut. MGPiPS 08.2003; DPS Forum 16.08.2003)
Niepełnosprawność w Spisie Powszechnym 2002 (DPS Forum na podstawie materiałów GUS 28.07.2003)
Podsumowanie Ogólnopolskiej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2002 , w której brały udział drużyny złożone z niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - wraz z tabelami wyników (dokument Worda, skompresowany .zip
Wzory druków do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w (informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska) (Dz.U. Nr 100 z 5 lipca 2002 r.) - (dokument Worda, skompresowany .zip 34KB)
Tabela z wybranymi zniżkami komunikacyjnymi (PKP - PKS) obowiązującymi od lipca 2002 roku - format Worda .doc (23 KB)
Program Duszpasterstwa Niepełnosprawnych w Łodzi na okres październik 2001 - luty 2002 r. (dokument Worda , 21 KB)
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw - format Worda .doc (47 KB)
skrócona wersja tabeli (ulgi przydatne dla mieszkańców / pracowników placówek opiekuńczych) gotowa do wydrukowania - format Worda .doc (33 KB)
Ustawa z 25.08.2001 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dokument Worda, skompresowany -.zip, 64 KB)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych - dokument Worda, skompresowany - .zip, 24KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
struktura organizacyjna Miejskiego Zarządu DPS we Wrocławiu (działy, etaty, stanowiska) - format Worda .doc (82 KB)
Biuletyny DPS Forum 1-19 (r. 2000-2001) (pliki .eml /OE/ spakowane .zip 73 KB)
informacja i cennik firmy Infomex - providera internetowego z Żywca (.doc/.zip, 14KB)
informacja i cennik tkaniny zdrowotnej "Kleopatra" - produkt firmy MTT z Gliwic (.doc, 29KB)
Seni-Fish - wszystko o zawodach w Więcborku (8-10.06.2001) Uwaga ! Do pobrania jet tu plik senifish.exe wielkości 254 KB. Po pobraniu należy podwójnie kliknąć na nazwę pliku(otworzyć go).
Tekst MZiOS opisujący standard produktów (świadczeń) kontraktowanych przez kasy chorych w specjalności rehabilitacja medyczna (.zip;43 kB)
Tekst Ustawy o pomocy społecznej (jednolity) do pobrania w formacie ZIP (24KB)
MP3
Abracadabra - nagranie zespołu LEGO - Band do pobrania w formacie MP3 (1,55 MB)
Uśmiech - nagrania mieszkanek DPS Włókniarz z ul.Krzemienieckiej w Łodzi. Zespół składa się z kilku pań i jednego pana grającego na banjo (DPS Forum 24.10.2002)
Szła dzieweczka - nagrania mieszkanek DPS Włókniarz z ul.Krzemienieckiej w Łodzi. Zespół składa się z kilku pań i jednego pana grającego na banjo (DPS Forum 24.10.2002)
Seniorzy - nagrania mieszkanek DPS Włókniarz z ul.Krzemienieckiej w Łodzi. Zespół składa się z kilku pań i jednego pana grającego na banjo (DPS Forum 24.10.2002)
Czerwone jagody - w wykonaniu Anny Pietrzak z DPS Podgórna w Łodzi
Czerwone jabłuszko - w wykonaniu Iwony Jakubowskiej z DPS Podgórna w Łodzi
Głęboka studzienka - w wykonaniu Marii Kłykow z DPS Paradna w Łodzi
Franc Villon - piosenka z repertuaru B. Okudżawy w wykonaniu Mirosławy Lilla - mieszkanki DPS Paradna w Łodzi (Mirka pisze również wiersze , z którymi można zapoznać się w tomiku poezji wydanym z okazji istnienia 100 lat Szpitala im. Babińskiego w Łodzi
Maniuśka - wiązanka popularnych piosenek biesiadnych w wykonaniu grupy mieszkańców z DPS Paradna, DPS Podgórna, DPS Kosynierów Gdyńskich (Łódź)
Bum stradi radi (2,50 MB) - nagrania zdobywców II miejsca (Srebrnej róży) II Festiwalu Osób Niepełnosprawnych 'Śpiewać każdy może' - DPS Wiśniowa Góra. Skład zespołu: Stanisława Klata, Wiesława Stefańska, Wojciech Szkop i Dariusz Jakubowski. Instr. muzykoterapii - opekun zespołu Grzegorz Jędrzejczak
Córuś moja (2,23 MB) - nagrania zdobywców II miejsca (Srebrnej róży) II Festiwalu Osób Niepełnosprawnych 'Śpiewać każdy może' - DPS Wiśniowa Góra. Skład zespołu: Stanisława Klata, Wiesława Stefańska, Wojciech Szkop i Dariusz Jakubowski. Instr. muzykoterapii - opekun zespołu Grzegorz Jędrzejczak
Traktorzysta (2,05 MB) - nagrania zdobywców II miejsca (Srebrnej róży) II Festiwalu Osób Niepełnosprawnych 'Śpiewać każdy może' - DPS Wiśniowa Góra. Skład zespołu: Stanisława Klata, Wiesława Stefańska, Wojciech Szkop i Dariusz Jakubowski. Instr. muzykoterapii - opekun zespołu Grzegorz Jędrzejczak