DPS_tlo
Aktualności > Zalecane procedury
Zalecane procedury
Odizolowanie chorego od innych pracowników oraz ustalenie listy osób, z którymi miał bezpośredni kontakt – zaleca Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytutu Badawczy (CIOP-PIB) w przypadku wystąpienia u pracownika objawów COVID-19. Lista zaleceń jest dłuższa.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zasady-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-zachorowania-pracownika-na-covid
Autor: kic - Samorzad.pap.pl

2020-09-09

strzałka do góry